ผลการเลือกตั้ง
ผู้ว่าฯ กรุงเทพ
50
เขต
*ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยความร่วมมือของสื่อ 32 องค์กรและอาสาสมัครพัฒนาการเมือง powered by Vive
คะแนนรวม (50 เขต)
ดูทั้งหมด
ไม่มีข้อมูล
ดูทั้งหมด (0)
แยกตามเขต
ไม่พบข้อมูล